Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

jestesladna
1909 a1d2
Reposted byprzedmaranczowydyziakpikkumyymy-anxietieswakemewildgirl

January 16 2015

jestesladna
Reposted frombuffy buffy viami mi
Sponsored post
soup-sponsored
jestesladna
Mówią, że była panienka,
co miała na imię Ina.
Gdy chciała powiedzieć: "kocham",
mówiła: "kokaina".

Miała niebieską wstążkę
i niebieskiego kota.
Kot wąchał kokainę,
a Ina wąchała „kota.
— K. I. Gałczyński "Ballada o trąbiącym poecie"
Reposted frompoezja poezja viami mi
jestesladna
1852 a125 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viami mi
5192 33e8 500
jestesladna
Uwaga!!!
Jeżeli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to,
wzruszon bardzo,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on chyba, kurwa, przybył z kosmosu.
— A. Poniedzielski
Reposted fromoliwka oliwka viami mi
jestesladna
9890 5e25 500
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viami mi
jestesladna
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viami mi
jestesladna
6352 b355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viami mi
jestesladna
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty viacheri cheri
5199 d1ca

thelightofnight:

nicoffeine:

OH MY GOSH

I have two hands and three foods.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacheri cheri
jestesladna
jestesladna
jestesladna
jestesladna
5212 2453 500
Reposted frommgnd mgnd viacallisia callisia
jestesladna
jestesladna
jestesladna
jestesladna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...